TUYỂN DỤNG

ĐỨC PHÚC LAND


TUYỂN DỤNG

Chuyên viên Tư vấn bất động sản đầu tư

 

Số lượng: 10 chuyên viên.

Địa điểm làm việc: TP.HCM & Lâm Đồng.

Lương: Thỏa thuận + hoa hồng 20% – 40% tùy dự án.


TUYỂN DỤNG

Chuyên viên Tư vấn bất động sản đầu tư

 

Số lượng: 10 chuyên viên.

Địa điểm làm việc: TP.HCM & Lâm Đồng.

Lương: Thỏa thuận + hoa hồng 20% – 40% tùy dự án.


TUYỂN DỤNG

Trưởng phòng kinh doanh

 

Số lượng: 1 Trưởng phòng.

Địa điểm làm việc: TP.HCM & Lâm Đồng.

Lương: Cạnh tranh trong ngành, hoa hồng theo mức doanh thu của nhóm/phòng.


TUYỂN DỤNG

Trưởng phòng kinh doanh

 

Số lượng: 1 Trưởng phòng.

Địa điểm làm việc: TP.HCM & Lâm Đồng.

Lương: Cạnh tranh trong ngành, hoa hồng theo mức doanh thu của nhóm/phòng.