UBND tỉnh Đồng Nai giao sở ban ngành và các địa phương rà soát các khu đất đã phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đưa vào đấu giá năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Để đảm bảo thời gian đấu giá theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị dưới 20 tỉ đồng (tính theo bảng giá đất), đối với các khu đất trên 20 tỉ thì phải thuê đơn vị tư vấn xác định giá. Bên cạnh đó Sở TN&MT lập thủ tục trình phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi phương án đấu giá này được phê duyệt thì Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, trong năm 2020 tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ đấu giá khoảng 20 khu đất vàng nằm tại các địa phương có giá trị hàng nghìn tỉ đồng. Nguồn vốn thu được từ đấu giá đất sẽ được dùng để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Cụ thể là các dự án như đường ven sông Đồng Nai và công viên đoạn từ cầu Hóa An (TP.Biên Hòa) đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu, dự án cầu nối phường Thống Nhất với Cù lao Hiệp Hòa, dự án đường ven sông Cái, dự án đường nối cầu Bửu Hòa với quốc lộ 1K, dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hòa… và một số dự án quan trọng khác tại các huyện, TP.Long Khánh.