Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050 vừa được UBND tỉnh phê duyệt với mục tiêu phát triển trở thành một phần của vùng kinh tế động lực và một phần thuộc vùng đệm sinh thái.
Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà hơn 930,2 km2, bao gồm 2 thị trấn và 14 xã. Ranh giới phía Bắc giáp huyện Đam Rông; phía Nam giáp huyện Di Linh và Đức Trọng; phía Đông giáp huyện Lạc Dương, huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt; phía Tây giáp huyện Di Linh và địa phận tỉnh Đắk Nông.
Cụ thể, định hướng phát triển huyện Lâm Hà gồm tiểu vùng 1 (398 km2) thuộc trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế – văn hóa, khoa học – kỹ thuật của huyện. Tiểu vùng 2 (140 km2) phát triển du lịch sinh thái cảnh quan và văn hóa bản địa, du lịch canh nông. Tiểu vùng 3 (392 km2) phát triển nông – lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, chợ đầu mối nông sản…
DCIM100MEDIADJI_0687.JPG