UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đường Trần Văn Côi – Ngô Quyền – Nguyễn An Ninh – Cao Thắng (khu D4) và khu vực đường Nguyễn Siêu – Cao Thắng – La Sơn Phu Tử – Hai Bà Trưng – Xô Viết Nghệ Tĩnh (khu D5).

Cụ thể, khu vực đường Trần Văn Côi – Ngô Quyền – Nguyễn An Ninh – Cao Thắng thuộc phường 5, 6, 7, TP. Đà Lạt, với phía Bắc giáp khu dân cư Lê Thị Riêng, đường Cao Thắng; phía Nam giáp sân bay Cam Ly, đường Trần Văn Côi; phía Tây giáp đường Trần Văn Côi; phía Đông giáp đường Ngô Quyền, Cao Thắng, Nguyễn An Ninh.

Diện tích lập quy hoạch khu D4 là 255,58ha; dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 15.740 người.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất ở – giao thông khu ở là 80,1ha (bao gồm nhà ở liên kế sân vườn, nhà ở biệt lập và đất nhà ở xã hội); đất công viên cảnh quan đô thị 60,7ha; đất nông nghiệp sạch đô thị 45,5ha; đất mặt nước 19,8ha, còn lại là đất hạ tầng kỹ thuật, đất dịch vụ, đất công trình giáo dục…

Khu vực đường Nguyễn Siêu – Cao Thắng – La Sơn Phu Tử – Hai Bà Trưng – Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 6, 7, TP. Đà Lạt, với phía Bắc giáp đường Nguyễn Siêu và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; phía Nam giáp đường La Sơn Phu Tử; phía Tây giáp đường Ngô Quyền và đường Cao Thắng; phía Đông giáp khu dân cư đường Cao Bá Quát và khu Trung tâm văn hoá – thể thao tỉnh.

Diện tích quy hoạch là 55,11ha; quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 7.800 người.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất ở có diện tích 33,63ha (gồm nhà ở liên kế sân vườn, nhà ở biệt lập); đất hạ tầng kỹ thuật 12,3ha; đất công viên cảnh quan 5,87ha; còn lại là các loại đất khác.