BCG Land đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương nghiên cứu, tài trợ khảo sát và lập quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh, với quy mô khoảng 800ha.

Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND huyện Đạ Tẻh và Công ty Cổ phần BCG Land (Công ty con của Công ty Cổ phần Bamboo Capital) về việc nghiên cứu, tài trợ khảo sát và lập phương án ý tưởng quy hoạch tại khu vực hồ Đạ Tẻh.

Trong văn bản, Sở Xây dựng Lâm Đồng ngày 25/2, cơ quan này nhận được văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần BCG Land về việc nghiên cứu và tài trợ khảo sát, lập quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh.

Theo đó, BCG Land đề nghị được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, tài trợ khảo sát và lập quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh, quy mô khoảng 800ha với định hướng phát triển khu đô thị sinh thái (khoảng 320ha) và khu du lịch sinh thái dưới tán rừng – theo hình thức thuê rừng phòng hộ và mặt nước hồ Đạ Tẻh (khoảng 480ha).

Sở Xây dựng có cho biết ngày 19/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đồng ý về nguyên tắc để Công ty Cổ phần BCG Land tổ chức khảo sát nghiên cứu và đề xuất ý tưởng quy hoạch tại khu vực hồ Đạ Tẻh.

Theo kết quả làm việc giữa Công ty Cổ phần BCG Land và UBND huyện Đạ Tẻh và quá trình khảo sát thực tế khu vực, công ty chỉ mới đưa ra phạm vi, ranh giới nghiên cứu, khảo sát khoảng 800ha khu vực hồ Đạ Tẻh mà chưa tổ chức lập phương án ý tưởng quy hoạch.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Đạ Tẻh phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần BCG Land tổ chức nghiên cứu, khảo sát và lập phương án ý tưởng quy hoạch để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước khi lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét việc tài trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch.

Được biết, Công ty Cổ phần BCG Land là công ty con của Công ty Cổ phần Bamboo Capital. Tại TP.HCM, BCG Land đang đầu tư dự án King Crown Infinity, King Crown Village Thảo Điền.