Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Thống Nhất, Khu du lịch Đồi Mộng Mơ và Khu du lịch Thung lũng Tình yêu của Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng tại thành phố Đà Lạt sẽ được sáp nhập thành một.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn số 2459/SXD-QHKT gửi UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, thành phố Đà Lạt.

Theo đó, ba dự án gồm Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Thống Nhất, Khu du lịch Đồi Mộng Mơ và Khu du lịch Thung lũng Tình yêu của Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương sáp nhập thành một dự án.

Hiện nay, Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đang tiến hành rà soát để đảm bảo hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan phục vụ việc sáp nhập ba dự án trên.

Riêng đối với dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch. Trong đó có bổ sung hạng mục “Cầu đáy kính” và “Nhà đa năng”.

Đến nay, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cơ bản đã hoàn thiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Vì sao phải điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu?

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho rằng trong phạm vi Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu còn tồn tại một số hạng mục đang xây dựng dở dang của “cầu đáy kính”.

Công trình này đã được cơ quan chức năng tạm đình chỉ thi công, chờ điều chỉnh quy hoạch dự án sẽ tiếp tục cấp phép theo quy hoạch được duyêt để sớm đầu tư hoàn thành đưa vào phục vụ du khách. Đây là công trình được dư luận quan tâm, do đó cần phải sớm được phê duyệt quy hoạch để đầu tư hoàn thành.

Bên cạnh đó, trong phạm vi Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu đang tồn tại tuyến đường dân sinh phục vụ đi lại của 17 hộ dân, ảnh hưởng đến hoạt động của khu du lịch.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đã đầu tư hoàn thành một tuyến đường tránh và đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để vận động người dân sử dụng tuyến đường tránh thay cho đoạn đường đi xuyên qua khu du lịch.

Tuy nhiên, cần có quy hoạch điều chỉnh khu du lịch được duyệt mới đủ cơ sở pháp lý để vận động, thuyết phục người dân.

Cũng theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, việc trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận quy hoạch điều chỉnh Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu trước khi sáp nhập ba dự án sẽ thuận lợi hơn.

Bởi lẽ, trong ba dự án sáp nhập có dự án Thung Lũng Tình Yêu cần phải thỏa thuận quy hoạch theo quy định của Luật Di sản và hồ sơ điều chỉnh quy hoạch này đã được báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cho ý kiến.

Từ thực tiễn nêu trên, các ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét cho công ty tiếp tục lập điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu trước để làm cơ sở đầu tư.

Đồng thời cho phép công ty được thực hiện song song thủ tục lập Giấy chứng nhận đầu tư hợp nhất ba dự án cùng lúc với quy hoạch dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu.

Bên cạnh đó, đề nghị công ty phải đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và cập nhật nội dung điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu vào quy hoạch chung của ba khu vực sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư hợp nhất.