Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ cụ thể hóa một số quy định của pháp luật về hoạt động bất động sản, trong đó có nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; các loại hợp đồng về mô hình kinh doanh bất động sản; hợp đồng cho thuê mua để chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng; Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà và làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Những chính sách mới theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP về bất động sản đã có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 mà nhà đầu tư cần biết, cụ thể:

ĐIểm mới trong điều kiện kinh doanh bất động sản

 

Phải thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc thành lập hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã để kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên.

 

Không áp đặt vốn pháp định 20 tỷ đồng như trước đây trong Nghị định 76/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, chính sách mới yêu cầu:

– Công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, trụ sở Ban quản lý dự án hoặc sàn giao dịch bất động sản các thông tin về doanh nghiệp, bất động sản kinh doanh .

– Đối với nhà đầu tư là chủ đầu tư thì phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên. 

 

Ban hành kèm theo Nghị định này là 08 mẫu hợp đồng sử dụng cho các hoạt động: mua bán căn hộ chung cư; mua bán căn hộ du lịch; mua bán nhà ở riêng lẻ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất…Nghị định này yêu cầu các hoạt động kinh doanh bất động sản từ thời điểm Nghị định có hiệu lực, tức là từ ngày 01/3/2022, đều bắt buộc phải sử dụng các mẫu trên. Trong khi trước đây, các mẫu hợp đồng được ban hành chỉ có giá trị để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng, không bắt buộc phải tuân theo.

 

ĐIểm mới trong hình thức sử dụng đất để xây nhà ở thương mại

 

Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở như: Có quyền sử dụng đất ở; Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Với trường hợp có quyền sử dụng đất ở và đất khác, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Điểm mới về lệ phí trước bạ với nhà, đất

 

Mức lệ phí trước bạ được ấn định đối với nhà, đất là 0,5%. Trong đó, giá để tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất đều là giá được quy định tại Bảng giá do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

 

Đặc biệt, miễn lệ phí trước bạ trong một số trường hợp nhà, đất như: Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha, mẹ với con, ông bà với cháu; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ; Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp…

 

Nắm bắt kịp thời những điểm mới trong chính sách bất động sản sẽ giúp bạn tìm ra cơ hội và thách thức để từ đó chinh phục thị trường bất động sản. Với những chia sẻ trên, Đức Phúc Land hi vọng bạn sẽ có những kiến thức bổ ích để dự đoán thị trường bất động sản tương lai.