Theo chuyên gia phong thủy Tam Nguyên, tháng 2 và tháng 8 âm lịch là thời điểm vượng khí để động thổ xây dựng với nhà hướng Tây trong năm 2022 Nhâm Dần.

Chuyên gia phong thủy Tam Nguyên, cho biết từ năm 2022 là thời điểm bắt đầu bước vào vận 9 trong tam nguyên cửu vận. Do đó, khi xây mới, tôn tạo, sửa chữa ngôi nhà gia chủ cần lưu ý để đón được vận tốt, gia tăng tài lộc, tận dụng yếu tố thiên khí, địa khí cũng như tối ưu công năng, diện tích, phù hợp với nhu cầu của gia chủ. Cụ thể, việc xây nhà phụ thuộc Thiên khí (đắc vận khí), Địa khí (đắc long khí), Nhân khí (sự hòa hợp, đồng thuận).

Nhà hướng Tây gồm 3 sơn Canh, Dậu, Tân nằm ở các độ số từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Trong vận 9, trục Đông Tây không còn đắc khí như vận 8 nên hướng Tây năm 2022 chỉ được bán cát (trung bình). Năm nay 4 phương 8 hướng đều đắc vượng, tuy nhiên hướng Tây sao Thất Xích thoái khí suy, Tam Bích sát khí đáo vào tọa, ngoài ra còn Bạch Hổ, Kim Thần, Mậu Kỷ Đô Thiên đáo hướng nên việc xây nhà hướng Tây không được vượng như năm 2020. Nếu có thể gia chủ nên lùi thời gian khởi công xây dựng đến năm 2024.

Trường hợp muốn xây nhà trong năm nay do đã có sẵn kế hoạch hoặc do cấp bách về chỗ ở gia chủ vẫn có thể làm được, không quá hung nhưng cần lưu ý chọn thời điểm khởi công để tránh phạm sát khí.

Chuyên gia phong thủy Tam Nguyên cho rằng việc lựa chọn tháng xây nhà với những hướng nhà không được đắc khí khó khăn hơn nhiều so với những ngôi nhà được vượng long, đắc khí. Để nạp vận chuyển từ bán cát sang cát vượng cần tính toán kỹ. Nhà hướng Tây là một trường hợp như vậy. Trong 3 sơn hướng, nhà hướng Dậu không nên xây dựng trong năm nay vì tọa Kim Thần, hướng phạm Mậu Kỷ. Còn lại hai sơn hướng là tọa Giáp hướng Canh, tọa Ất hướng Tân có thể xây dựng được.

Cụ thể, gia chủ có thể chọn tháng 2 (Thìn) và tháng 8 (Dậu) âm lịch để khởi công, đây là thời điểm vượng nhất trong năm với nhà hướng Tây.

Với việc tu tạo sửa chữa, năm 2022 nhà hướng Tây cũng chỉ được thứ cát. Nếu gia chủ tu tạo sửa chữa với vị trí phía Tây (không phải cả ngôi nhà) thì có thể thực hiện vào tháng 2 hoặc tháng 10 âm lịch. Khu vực phía Đông của ngôi nhà phạm Kim Thần Thất Sát vào tháng 2 không được phép sửa chữa.

Lưu ý năm nay Ngũ Hoàng nhập trung cung nên gia chủ không nên sửa mái, nâng tầng, sửa nền nhà. Việc nạp vận với nhà hướng Tây năm nay cũng không tốt.

Như vậy nhà hướng Tây năm 2022 nếu khởi công xây dựng chỉ được bán cát, nên làm vào tháng 2 và 8 âm lịch, ngoại trừ nhà hướng Dậu tọa Mão không nên khai sơn lập hướng. Tu tạo sửa chữa với khu vực phía Tây có thể chọn tháng 2 và 10 âm lịch. Tối kỵ xây tầng, thêm mái, nạp vận, lát nền với nhà tọa Đông hướng Tây.